Resevillkor

Fritextsökning

EkmanResors Särskilda Resevillkor

Särskilda resevillkor för EkmanResor kompletterar de Allmänna resevillkoren.
Det är varje resenärs skyldighet att ta del av våra resevillkor.

Viktigt att veta:

På samtliga av våra utlandsresor är det obligatoriskt med giltigt pass.

Du vet väl om att du alltid kan förboka din favoritplats på bussen mot en avgift. Flerdagarsresor 500:- Endagsresor 200:-. 

Avresetider och datum kan komma att ändras, aktuella uppdateringar finns att läsa på vår hemsida. Vi reserverar oss för eventuella ändringar avseende priser och upplägg med hotell, restauranger och arrangörer. Även flygtider, färjetider, skatter och valutor ligger utanför företagets kontroll och ansvar. 

På våra resor måste man fysiskt klara av att kliva i och ur bussen på egen hand. Därför är det viktigt att meddela oss eventuella rörelse eller funktionshinder. Du ansvarar själv för att transportera ditt bagage och för att kunna följa med i övriga gruppens tempo samt att klara av att genomföra resans program.  Meddela alltid medtagande av eventuella hjälpmedel såsom rullator eller liknande. Vi rekommenderar att man tar med sig någon på resan som kan hjälpa till med det praktiska, eftersom vår reseledare/chaufför måste tänka på samtliga resenärer och inte kan ägna alltför mycket tid åt en enskild resenär.  

Anmälningsavgift flerdagarsresor: Vid bokning av flerdagarsresor är resan definitiv/bindande.
Vid flerdagarsresor skall 20 % av resans totalpris betalas per omgående, dock senast 10 arbetsdagar efter bokningstillfället. Anmälningsavgiften dras sedan ifrån slutbetalningen. Vid bokning mindre än 45 dagar före avresa gäller omgående betalning av resans hela pris.

Anmälning/bokning dagsresor: Vid bokning av dagsresor är resan definitiv/bindande.
Resan skall vara betald senast 5 arbetsdagar efter bokningstillfället, vid bokning mindre än två veckor före avresa gäller omgående betalning.

För Teater- och musikresor, se nedan.

Avbeställningsskydd: Från och med 2014 förmedlar vi ERVs (fd. Europeiska) försäkringar, de bokas lättast via deras hemsida. Givetvis hjälper vi er att förmedla dem om du ringer till oss. Observera att avtalet gäller mellan ERV och dig. Du hittar information om ERV:s avbeställningsförsäkring här. Vid våra kryssningar med Royal Caribbeans tillämpar vi deras avbokningsvillkor.

Avbokning av flerdagarsresa: 
Vid avbeställning tidigare än 91 dagar före avresa: Återbetalas det inbetalda beloppet med avdrag för expeditionsavgift på 500:-/pers.  
Vid avbeställning 90 - 61 dagar före avresa: Skall resenären erlägga 20% av resans pris, dvs anmälningsavgiften. 
Vid avbeställning 60 – 46 dagar före avresa: Skall resenären erlägga 50% av resans pris.
Vid avbeställning 45 - 0 dagar före avresa: Skall resenären erlägga hela resans pris 100%.

Avbokning av dagsresa: 
Återbetalas det inbetalda beloppet med avdrag för expeditionsavgift på 100:-/pers vid dagsresor. 
Vid avbeställning inom 13-6 dagar före avresa skall resenären erlägga 50% av resans pris.
Vid avbeställning senare än 6 dagar före avresa skall resenären erlägga hela resans pris.
Detta gäller ej vid teater och musikresor, då teater och konsertbiljetter aldrig återbetalas.

Teater- och musikresor: Vid avbokning av teater- och musikresor betalas biljetten alltid av resenären, eftersom evenemangsbiljetter aldrig återbetalas. I händelse av att föreställningen blir inställd betalas biljettpriset tillbaka, dock ej om teaterarrangören har gått i konkurs. Vid teaterföreställningar kan rollistan ändras av olika orsaker, till exempel medverkandes sjukdom.


Enkelrum/hytt: Resenär som reser ensam betalar alltid enkelrums/hyttpris.

Kryssningar: Vid våra kryssningar med Royal Caribbeans tillämpar vi deras betalnings- och avbokningsvillkor.

Flygresor: En flygbiljett kan enligt gällande regler inte ändras sedan den har blivit utställd, utan varje ändring betraktas som avbeställning och nybokning. Flygbolagen godtar i regel inte namnbyte. Det är därför mycket viktigt att ditt namn på flygbiljetten är korrekt stavat och överensstämmer med uppgifterna i passet. Eventuell kostnad för namnbyte betalas av resenären.
Borttappad biljett eller boarding card kan innebära en extra kostnad om nytt dokument måste utfärdas. Denna kostnad får resenären själv stå för.
Vi reserverar oss för ändringar av flygtider, flygskatt och flygbolag.
I övrigt gäller respektive flygbolags regler och villkor.

Inställda resor: Vi försöker i möjligaste mån genomföra alla våra resor, men skulle antalet anmälningar bli färre än 20 personer kan vi tyvärr tvingas ställa in den planerade resan. För mer information om inställande av resor, arrangörens och resenärens ansvar m.m hänvisar vi till Allmänna Resevillkor. Inställd resa skall meddelas resenären senast två dagar före avresa vid dagsresor och tio dagar före avresa vid flerdagarsresor. Resan kan även ställas in på grund av Force Majeure eller andra oförutsedda händelser som kan förhindra resans genomförande.

Grupp: Grupp om minst 25 personer på ordinarie resa i programmet som bokas direkt hos EkmanResor och betalas gemensamt erbjuds grupprabatt.

Kontroll av färdhandlingar/resebevis: Resenären har skyldighet att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste omgående påtalas.

Reklamationer: Vi hoppas att du inte skall finna anledning till klagomål. Fel och brister skall omgående anmälas till reseledaren, så att denne har möjlighet att avhjälpa felet. Anmärkningar eller reklamationer som ej kunnat åtgärda under resan bör snarast, dock inom sju dagar efter hemkomsten, framställas skriftligen till EkmanResor.

Resegaranti: EkmanResor har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

Utflykter: På utflykter som ej ingår i resans pris är minimiantal 15 personer för att de skall kunna genomföras. Vid för lågt antal kan utflykter slås samman/ändras. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utflykter samt att justera priset.

Överlåtelse: Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få deltaga i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godtaga byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören om sin avsikt.

Prisjustering: Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar gällande valutaförändringar, skatter, bränslepriser eller andra pålagor utanför vår kontroll.

Tryckfel: Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som uppkommit i samband med tryck av reseinformation samt på hemsidan.

Förbehåll: Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell, färjor, resvägar och ankomst- och avresetider om det skulle visa sig vara nödvändigt. Vi reserverar oss för ändringar, vilka orsakas av händelser vi ej råder över.

För övrigt gäller de Allmänna resevillkoren framtagna av Konsumentverket/KO och Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR.

 

Betalningsvillkor

Vid betalning använder vi oss av Klarna, se villkor på följande länk: Klarna betalningsvillkor

EkmanResor använder sig av Klarna Checkout och erbjuder flera alternativ för betalning. Betala hur du vill i något av följande alternativ:

– Direktbetalning från bankkonto
Med Klarna direktbetalning betalar du din resa direkt från ditt bankkonto som du bekräftar med BankId. Du ansluter enkelt ditt konto till Klarna genom bankid, första gången du gör ett köp. Pengarna dras efter 1-3 bankdagar.

– Kortbetalning med VISA, Mastercard och Amex

– Betala senare – inom 14 dagar eller i slutet av nästa månad

Boka din resa med ett klick och betala senare via faktura. Betala senare finns som två alternativ – betala inom 14 dagar eller i slutet av nästa månad. Faktura kommer via mejl eller i Klarnas app.
– Betala i din egen takt. Dela upp med Klarna

Betala din resa i din egen takt. Klarna erbjuder dig att dela upp din resa i 6-36 månader.

Frågor gällande din betalning?
Hör av dig till Klarnas kundservice vid frågor angående din betalning. Logga in i Klarnas app eller på följande länk: https://www.klarna.com/se/kundservice/
Här kan du läsa om Klarnas betalningsvillkor.

Utöver Klarna så kan även betalning ske till vårt bankgiro 213-3650, väldigt viktigt att ange bokningsnummer (ej OCR) när du betalar. 

Resekalender
19/7Värmland med Berättarladan NYHETfrån 8 980:-
27/7Eksjö Tattoofrån 4 980:-
28/7Lofoten & Nordnorges Pärlorfrån 19 980:-
4/8Hjälmare kanal från 1 980:-
12/8Norrlands Vildmark med Inlandsbananfrån 12 980:-
Kontakta oss
Adress:
EkmanResor
Södra Hamnvägen 13
115 41 Stockholm